Trang chủ Lớp 9 Vật lý lớp 9 Bài C2 trang 95 – SGK Lý 9, Làm thí nghiệm như...

Bài C2 trang 95 – SGK Lý 9, Làm thí nghiệm như hình 35.2. Hiện tượng gì xảy ra khi ta đổi chiều dòng điện ?...

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều – Bài C2 – Trang 95 – SGK Vật lí 9. Làm thí nghiệm như hình 35.2. Hiện tượng gì xảy ra khi ta đổi chiều dòng điện ?

C2. Làm thí nghiệm như hình 35.2. Hiện tượng gì xảy ra khi ta đổi chiều dòng điện ?

Làm lại thí nghiệm nhưng thay đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều 6V (Hình 35.3). Hiện tượng xảy ra với thanh nam châm có gì khác so với trường hợp dùng nguồn một chiều ?

Quảng cáo

Giải thích vì sao?

Hướng dẫn.

+ Khi sử dụng dòng điện một chiều không đổi, nếu lúc đầu cực N của thanh nam châm bị hút, thì sau khi đổi chiều dòng điện, nó sẽ bị đẩy là ngược lại.

+ Nếu thay bằng dòng điện xoay chiều, cực N của thanh nam châm lần lượt bị hút, đẩy vì dòng điện luân phiên đổi chiều.