Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện:...

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí, công danh, phận sự…...

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí, công danh, phận sự…Đoạn văn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Xác định thao tác lập luận chủ yếu của đoạn trích trên?…

Đọc đoạn trích sau và thực hiện

     “Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí, công danh, phận sự,… Nguyên Công Trứ đã lồng vào đó những nội dung của ý thức cá nhân, ngược với thánh hiền. Khổng Tử nói: “Kẻ sĩ chí ở đạo, nếu xẩu hổ về nỗi áo xấu cơm thô thì không thể cùng bàn bạc về đạo ” (Lý nhân). Khổng Tử lại nói : “Người quân tử làm việc đời, không có gì là thích hay không thích, hợp với nghĩa thì làm ”(Lý nhân). Nguyễn Công Trứ đề cao hai chữ “thích chí”, và chí của ông là chí được thi thố tài năng cá nhân, “Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ”, lấy việc nghèo khổ làm điều xấu xa, nhục nhã (Hàn nho phong vị phú). Khổng Tử đối lập quân tử và tiểu nhân ở chỗ người quân tử chỉ chăm lo đạo đức cao thượng còn tiểu nhân chỉ chăm lo ăn sung mặc sướng. Nguyễn Công Trứ coi trọng cả hai: “Thú vui thú ném ngang vành tráng sĩ”, “Càng tài tử càng nhiều tình ái”,… Khổng Tử chủ trương sống khổ hạnh, xử thế nghiêm trang. Nguyễn Công Trứ xem đời là một cuộc chơi: “Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười – Phong lưu cho bõ kiếp người”. Có thể nói, dưới hình thức ngôn ngữ nhà nho, Nguyên Công Trứ đã diễn đạt một ý thức cá nhân mới — thích chí, hành lạc.”

(Con người cá nhân trong văn học Việt nam thế kỉ XIX- Trần Đình Sử)

Câu 1. Đoạn văn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? (0,5 điểm)

Quảng cáo

Câu 2. Xác định thao tác lập luận chủ yếu của đoạn trích trên? (0,75 điểm)

Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào về ý thức cá nhân thích chí, hành lạc của Nguyễn Công Trứ? (1,0 điểm)

Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhât đối với anh/chị? (0,75 điểm)

Câu 1: Phong cách ngôn ngữ khoa học

Câu 2: Thao tác lập luận chủ yếu: Thao tác so sánh

Câu 3: Ý thức cá nhân thích chí, hành lạc của Nguyễn Công Trứ rất độc đáo và gây được ấn tượng với hậu thế. Theo Nguyễn Công Trứ  thích chí, hành lạc trước hết là phải có khát vọng lập công danh, khẳng định được vị trí của mình ở trong cõi đời. Thứ hai, đó là yêu cầu về sự cân bằng giữa đạo đức và việc tận hưởng cuộc sống. Quan niệm của Khổng Tử là quan niệm quá cứng nhắc, gò bó con người trong những khuôn khổn tù tung. Nguyễn Công Trứ đã hướng đến sự giải phóng cá nhân cả về phương diện đạo đức lẫn phương diện đời sống thường nhật. Đây là một quan niệm rất tiến bộ, mới mẻ, cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Câu 4: Học sinh trả lời theo cảm nhận của bản thân, không cần theo một đáp án có sẵn nào. Chỉ cần học sinh đưa ra bức thông điệp, giải thích một cách hợp lý lý do chọn bức thông điệp đó thì có thể cho điểm tuyệt đối.

Quảng cáo