Luyện dạng đọc hiểu

Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu
Các thao tác lập luận trong văn nghị luận, Có 6 thao tác lập luận: 1/ Thao tác lập...

Những kiến thức cần nhớ để đạt điểm cao phần đọc hiểu – Các thao tác lập luận trong văn nghị luận. Có 6 thao

Đọc hiểu đề số 13, Đọc các đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 13. Đọc các đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: 1/ Văn bản 1:

Đọc hiểu đề số 14, Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 14. Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi: 1/ Đọc hai đoạn thơ sau

Đọc hiểu đề số 15, Đọc các văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 15. Đọc các văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi: 1/ Đọc đoạn sau

Đọc hiểu đề số 10, Đọc các văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 10. Đọc các văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: 1/ Văn

Đọc hiểu đề 11, Cho các văn bản sau:

– Đọc hiểu đề 11. Cho các văn bản sau: Cho các văn bản sau: 1/ Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các

Đọc hiểu đề số 12, Cho các văn bản sau, đọc và trả lời các câu hỏi phía dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 12. Cho các văn bản sau, đọc và trả lời các câu hỏi phía dưới: 1/

Đọc hiểu đề 8, Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu phía dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 8. Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu phía dưới: 1/ Văn bản

Đọc hiểu đề 9, Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 9. Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi: 1/ Văn bản 1:          

Đọc hiểu đề 7, Đọc hiểu các văn bản sau:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 7. Đọc hiểu các văn bản sau: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...