Luyện dạng đọc hiểu

Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu
Các thao tác lập luận trong văn nghị luận, Có 6 thao tác lập luận: 1/ Thao tác lập...

Những kiến thức cần nhớ để đạt điểm cao phần đọc hiểu – Các thao tác lập luận trong văn nghị luận. Có 6 thao

Đọc hiểu đề số 13, Đọc các đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 13. Đọc các đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: 1/ Văn bản 1:

Đọc hiểu đề số 14, Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 14. Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi: 1/ Đọc hai đoạn thơ sau

Đọc hiểu đề số 15, Đọc các văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 15. Đọc các văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi: 1/ Đọc đoạn sau

Đọc hiểu đề số 10, Đọc các văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 10. Đọc các văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: 1/ Văn

Đọc hiểu đề 11, Cho các văn bản sau:

– Đọc hiểu đề 11. Cho các văn bản sau: Cho các văn bản sau: 1/ Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các

Đọc hiểu đề số 12, Cho các văn bản sau, đọc và trả lời các câu hỏi phía dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề số 12. Cho các văn bản sau, đọc và trả lời các câu hỏi phía dưới: 1/

Đọc hiểu đề 8, Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu phía dưới:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 8. Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu phía dưới: 1/ Văn bản

Đọc hiểu đề 9, Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 9. Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi: 1/ Văn bản 1:          

Đọc hiểu đề 7, Đọc hiểu các văn bản sau:

Luyện đề đọc hiểu – Đọc hiểu đề 7. Đọc hiểu các văn bản sau: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...