Luyện dạng đọc hiểu

Trang chủ Luyện dạng đọc hiểu
Các thao tác lập luận trong văn nghị luận, Có 6 thao tác lập luận: 1/ Thao tác lập...
– Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.
Đọc hiểu đề số 14, Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Ngày xưa, Trần Hưng Đạo khuyên vua chước giữ nước hay hơn cả là “lúc bình thời, khoan sức cho dân để kế sâu rễ, bền gốc”. Nguyễn Trãi chê Hồ Quý Ly để mất nước vì chỉ biết ngă
Đọc hiểu đề số 15, Đọc các văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi:
                                           SGK Ngữ văn lớp 12 tập 1 trang 120 ) Câu 5. Nêu nội dung của đoạn thơ? Câu 6. Tại sao từ
Đọc hiểu đề 9, Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi:
2/ Văn bản 2:                                 “Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non                                   Mấy trăm đời lấn luôn ra biển; 
Đọc hiểu đề 7, Đọc hiểu các văn bản sau:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...