Trang chủ Bài học Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Câu hỏi 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1 :  
Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào ?
Câu 7 trang 67 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Trên hình sau, hãy ghi các điểm K, L, M, N thỏa mãn:...
Trên hình sau, hãy ghi các điểm K, L, M, N thỏa mãn: K cách O sáu đơn vị về phía bên trái; L cách O tám đơn vị về phía bên phải; M cách O hai đơn vị về phía bên phải; N cách O ba

Quảng cáo
Câu 6 trang 67 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm 0 bốn đơn vị...
Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên. Còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?
Câu 4 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2...
Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -6 và -2 vào trục ở hình sau:
Câu 5 trang 66 SBT Toán 6 tập 1: Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn...
Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...