Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6 Câu hỏi Bài 1 trang 66 Toán 6 Tập 1 :  Đọc...

Câu hỏi Bài 1 trang 66 Toán 6 Tập 1 :  Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:  ...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 66 Toán 6 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 1. Làm quen với số nguyên âm

 Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:  

– Nhiệt độ ở Hà Nội là mười tám độ C

Quảng cáo

– Nhiệt độ ở Huế là hai mươi độ C

– Nhiệt độ ở Đà Lạt là mười chín độ C

– Nhiệt độ ở TP. Hồ Chí Minh là hai mươi lăm độ C

– Nhiệt độ ở Bắc Kinh là âm hai độ C

– Nhiệt độ ở Mát – xcơ – va là âm bảy độ C

– Nhiệt độ ở Pa – ri là không độ C

– Nhiệt độ ở Niu – yoóc là hai độ C

 


Mục lục môn Toán 6