Trang chủ Lớp 6 SBT Toán lớp 6 Câu 3 trang 66 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Ghi...

Câu 3 trang 66 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình sau....

Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình sau.. Câu 3 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 – Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình sau.

Quảng cáo