Trang chủ Bài học Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Câu hỏi Bài 10 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2 : Bài 10. Phép nhân phân số
\(\eqalign{& a)\,\,{3 \over 4}.{5 \over 7} = … = …;  \cr & b)\,\,{3 \over {10}}.{{25} \over {42}} = {{3.25} \over {10.42}} = {{1.5} \over {2.14}} = … \cr
Câu hỏi Bài 10 trang 36 Toán 6 Tập 2 : Bài 10. Phép nhân phân số
\(\eqalign{& a)\,\,{{ – 5} \over {11}}.{4 \over {13}} = … = …;  \cr & b)\,\,{{ – 6} \over {35}}.{{ – 49} \over {54}} = {{\left( { – 6}
Câu 88 trang 26 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của
Cho hai phân số \({a \over b}\) và phân số \({a \over c}\) có  b + c = a (a, b, c ∈ Z, b≠0, c≠0)
Câu 87 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2: Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng hiệu...
a) Cho hai phân số \({1 \over n}\) và \({1 \over {n + 1}}\left( {n \in Z,n > 0} \right)\). Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng hiệu của chúng.
Câu 85 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2: Hoàn thành sơ đồ sau.
Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân \(( – 20).{4 \over 5}\)

Quảng cáo
Câu 84 trang 25 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tính.
a) \({\rm{}}{{ – 5} \over {13}}.26\)                              b) \({\left( {{{ – 2} \over 7}} \right)^2}\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...