Trang chủ Bài học Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3.8 trang 140 SBT Hình học 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác
Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Bài 3.8 trang 140 Sách bài tập (SBT) Hình học...
Câu 15 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng
Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy.. Câu 15 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1...
Câu 13 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và...
Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.. Câu 13 trang 102 Sách Bài...
Câu 14 trang 102 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời.
Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời.. Câu 14 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Bài...
Câu 12 trang 102 SBT Toán 7 tập 1: Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc...
Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d.. Câu 12 trang 102 Sách Bài...
Câu 10 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình...
Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.. Câu 10...
Câu 11 trang 102 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 1: Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với
Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d.. Câu 11 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập...
Câu 9 trang 102 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 1: Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu...
Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?. Câu 9 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán...
Câu 8 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông
Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.. Câu 8 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập...

Mới cập nhật

Bài. Tôn trọng quyền tác giả khi sử dụng nội dung thông tin trang 24, 25, 26 Tin học 5 Cánh diều: Theo em,...
Học sinh dựa trên nhận thức của bản thân và hỏi người lớn để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu...
Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin trang 18, 19, 20 Tin học 5 Chân trời sáng tạo: Ngọc mua được cuốn sách...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập trên. Phân tích và giải...
Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin trang 24, 25, 26 Tin học 5 Kết nối tri thức: Bài thơ trong Hình 24...
HS quan sát hình ảnh, kết hợp thông tin sgk, internet để hoàn thành bài tập trên. Phân tích và lời giải Câu hỏi...
Bài 28: Ôn tập – Lịch sử và Địa lý 5 Kết nối tri thức: STT Triều đại Một số nét chính về lịch...
Đọc kĩ phần 1. Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Bài 28: Ôn tập - SGK Lịch...
Theo em, mỗi hành động dưới đây xảy ra trong trường hợp nào thì bị coi là vi phạm đạo đức và không hợp...
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi Vận dụng...
Vì sao khi đưa một đoạn văn của người khác vào một văn bản của mình thì em phải nêu tên tác giả đoạn...
Học sinh vận dụng kiến thức đã học về tôn trọng bản quyền để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu...