Trang chủ Bài học Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc


Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Cho tứ diện đều ABCD có H là...
Câu hỏi 2 trang 94 Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ a) Hãy phân tích...
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. b) đường thẳng AC. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Cho hình lập phương...
Câu hỏi 3 trang 95 Hình học 11: AB và B’C’
Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11. b) Góc giữa AC và B’C’ = góc giữa AC và BC (vì B’C’//BC)....
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11: Tìm những hình ảnh trong thực tế minh họa cho sự vuông góc của hai...
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Tìm những hình ảnh trong thực tế...
Câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Vẽ phác hai...
Câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc Cho một...
Câu hỏi Bài 2 trang 83 Toán lớp 7 Tập 1 : Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3. Trải phẳng...
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 83 Toán 7 Tập 1 . Lấy một tờ giấy gấp hai lần như hình 3....
Câu hỏi Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1: Tập suy luận
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1. Khi đó các góc yOx’ ; góc x’Oy’ ; góc...
Câu 11 trang 96 Toán Hình 11 Nâng cao, Cho hình tứ diện ABCD có AB = AC = AD và
Cho hình tứ diện ABCD có AB = AC = AD và . Câu 11 trang 96 SGK Hình học 11 Nâng cao...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...