Trang chủ Bài học Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa (SGK Hóa 12 – Chân trời sáng tạo)

Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa (SGK Hóa 12 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa (SGK Hóa 12 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hóa 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa trang 11,12,13 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Xà phòng là gì? Xà phòng và chất...
Phân tích và lời giải bài 2. Xà phòng và chất giặt rửa trang 11,12,13 Hóa 12 Chân trời sáng tạo - Bài...
Bài tập 2 trang 14 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Cho biết trong các chất sau, chất nào có thể là thành phần...
. Trả lời Câu hỏi Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa 12 Chân trời sáng tạo Bài 2. Xà phòng và chất...
Câu hỏi Thảo luận trang 13 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Tiến hành Thí nghiệm và mô tả hiện tượng quan sát được....
Ester cũng bị thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH, . . . Hướng dẫn giải Câu hỏi...
Bài tập 1 trang 14 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Hoá chất chủ đạo trong ngành công nghiệp sản xuất xà phòng là...
Xà phòng là hỗn hợp muối sodium hoặc potassium của các acid béo và một số chất phụ gia. Giải chi tiết Câu...
Câu hỏi Thảo luận trang 11 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: So sánh thành phần, tính chất giặt rửa của xà phòng và...
Xà phòng có thành phần chính là muối sodium hoặc potassium của các acid béo. Phân tích và giải Câu hỏi Thảo luận...
Câu hỏi Thảo luận trang 12 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Quan sát Ví dụ 1 và Ví dụ 2, hãy giải thích...
Chất giặt rửa tự nhiên, chất giặt rửa tổng hợp có đặc điểm cấu tạo tương tự xà phòng. Vận dụng kiến thức...
Câu hỏi Mở đầu trang 11 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Xà phòng, chất giặt rửa được dùng để loại bỏ các vết...
Xà phòng có thành phần chính là muối sodium hoặc potassium của các acid béo. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Mở...