Trang chủ Bài học Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9: Như vậy, ở đồng bằng ven biển phía đông các hoạt động kinh tế...
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm về phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát tri
Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên...
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng.
Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK,...
Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy:
Câu 5 trang 58 SBT Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của Bắc Trung Bộ khi phát triển nông nghiệp và những biện pháp khắc phục khó khăn.
Câu 4 trang 57 Sách bài tập Địa lý 9: Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện tự...
Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện tự nhiên của Bắc Trung Bộ ?
Câu 2 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...