Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9: Như vậy,...

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9: Như vậy, ở đồng bằng ven biển phía đông các hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất lương thực,...

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm về phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Bắc Trung Bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc. Trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt theo hướng từ đông sang tây. Người Kinh sinh sống chủ yếu ở đồng bằng ven biển; còn vùng miền núi, gò đồi phía tây là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc ít người.

Như vậy, ở đồng bằng ven biển phía đông các hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất lương thực, đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Còn ở miền núi phía tây trồng rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi là các hoạt động kinh tế chủ yếu.