Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản...

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 9. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống. Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng.

Quảng cáo

– Gió Lào ảnh hưởng mạnh nhất tại đây gây ra hạn hán và thiếu nguồn nước tưới cho sản xuất và nước cho đời sống.

– Hàng năm, đây cũng là nơi phải hứng chịu nhiều cơn bão nhất. Gây thiệt hại rất lớn tới người và của.

– Ngoài ra tại đây còn có nạn cát bay, cát lấn rộng vườn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.