Trang chủ Bài học Bài tập đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bài tập đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Tại sao truyện Sự tích thành Cổ Loa là một truyền thuyết?
Đọc kĩ đoạn trích. Trả lời Câu hỏi 6 Bài đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm SBT trang 13 Ngữ văn 6 Cánh...
(Câu hỏi 2, SGK) Trong truyện, nhân vật nào nổi bật? Nhân vật ấy có đặc điểm gì?
Đọc kĩ văn bản Sự tích Hồ Gươm trong SGK. Trả lời Câu hỏi 3 Bài đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm SBT...
(Câu hỏi 3, SGK) Những chi tiết nào liên quan đến lịch sử? Theo em, những chi tiết nào là hoang đường, kì ảo?
Đọc kĩ văn bản Sự tích Hồ Gươm trong SGK. Giải Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm SBT trang...
Bài tập đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm trang 13 SBT Văn 6 - Cánh diều: Phương án nào nêu đúng điểm giống nhau...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bài tập đọc hiểu: Sự tích Hồ Gươm trang 13...