Trang chủ Bài học Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Hướng dẫn giải, trả lời 58 câu hỏi, bài tập thuộc Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Kết nối tri thức


Bài 1.46 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện...
Sử dụng kiến thức về cách giải bài toán tối ưu hóa đơn giản để tính:Bước 1:. Phân tích và lời giải ...
Bài 1.45 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ...
Sử dụng kiến thức về chiều biến thiên của hàm số để tính: Việc tìm các khoảng đồng biến,. Vận dụng kiến thức...
Bài 1.43 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các...
Sử dụng kiến thức về sơ đồ khảo sát hàm số để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:1. Tìm tập xác...
Bài 1.44 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Xét một thấu kính hội tụ có tiêu cự f (H....
Sử dụng kiến thức về tính giới hạn của hàm số để tính.Sử dụng kiến thức về lập bảng biến thiên của hàm...
Bài 1.41 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu...
Sử dụng kiến thức về cách tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn để...
Bài 1.42 trang 44 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau
Sử dụng kiến thức về khái niệm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số để tìm tiệm cận ngang:. Giải chi tiết...
Bài 1.39 trang 43 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Đồ thị trong Hình 1.38 là đồ thị của hàm số:...
Sử dụng kiến thức về điểm thuộc đồ thị hàm số, dạng của đồ thị hàm số,. Hướng dẫn trả lời ...
Bài 1.40 trang 43 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Xét chiều biến thiên và tìm các cực trị (nếu có)...
Sử dụng kiến thức về cách tìm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) để tìm cực trị của hàm...
Bài 1.37 trang 43 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Đường thẳng (y...
Sử dụng kiến thức về khái niệm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số để tìm tiệm cận ngang:. Trả lời ...
Bài 1.38 trang 43 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Đồ thị trong Hình 1.37 là đồ thị của hàm số:...
Sử dụng kiến thức về các đường tiệm cận của đồ thị hàm số để tìm đồ thị hàm số:. Giải ...