Trang chủ Bài học Đo độ dài

Đo độ dài

Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6, Thợ may thường dùng thước nào
C7. Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng ?
Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6, Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết
C4. Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?
Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6, Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà...
C5. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Bài C3 trang 6 vật lý 6, Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em
C3. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?
Quảng cáo


Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6, Hãy ước lượng độ dài 1 m
C2. Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?
Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6, Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau
C1. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

Bài học trong chương trình Lý 6

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...