Trang chủ Bài học Đo độ dài

Đo độ dài

Có tổng số 9 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Đo độ dài trên trang web Baitapsgk.com
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Đo độ dài – Câu C5 SGK Vật lí 6. Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có. Hãy cho

Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6, Thợ may thường dùng thước nào

Đo độ dài – Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6. Thợ may thường dùng thước nào C7. Thợ may thường dùng thước nào

Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6, Có 3 thước đo sau đây:

Đo độ dài – Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6. Có 3 thước đo sau đây: C6. Có 3 thước đo sau đây:

Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6, Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết

Đo độ dài – Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6. Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết C4. Hãy quan sát hình

Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6, Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà...

Đo độ dài – Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Bài C3 trang 6 vật lý 6, Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em

Đo độ dài – Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em C3. Hãy ước

Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6, Hãy ước lượng độ dài 1 m

Đo độ dài – Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6. Hãy ước lượng độ dài 1 m C2. Hãy ước lượng độ dài

Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6, Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau

Đo độ dài – Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau C1. Tìm số

Lý thuyết Đo độ dài: Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước

Đo độ dài – Lý thuyết Đo độ dài.. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước A. Kiến thức trọng tâm – Đơn

Bài học trong chương trình Lý 6

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...