Trang chủ Bài học Đo độ dài (tiếp theo)

Đo độ dài (tiếp theo)

Bài C10 trang 11 sgk vật lý 6, Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người
C10. Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)
Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6, Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương...
C9. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.
Bài C8 trang 10 sgk vật lý 6, Trong các hình sau đây,
C8. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?
Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6, Trong các hình sau đây
C7. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?
Bài C6 trang 9 vật lý 6, Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền
C6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6, Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia...
C5. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?
Quảng cáo


Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6, Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả...
C4. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?
Bài C3 trang 9 vật lý 6, Em đặt thước đo như thế nào ?
C3. Em đặt thước đo như thế nào ?
Bài C2 trang 9 sgk vật lý 6, Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?
C2. Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?
Bài C1 trang 9 sgk vật lý 6, Em hãy cho biết độ dài ước lượng
C1. Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...