Trang chủ Bài học Đo độ dài (tiếp theo)

Đo độ dài (tiếp theo)

Có tổng số 11 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Đo độ dài (tiếp theo) trên trang web Baitapsgk.com
Bài C10 trang 11 sgk vật lý 6, Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C10 trang 11 sgk vật lý 6. Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người

Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6, Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương...

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương

Bài C8 trang 10 sgk vật lý 6, Trong các hình sau đây,

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C8 trang 10 sgk vật lý 6. Trong các hình sau đây, C8. Trong các hình sau đây,

Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6, Trong các hình sau đây

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6. Trong các hình sau đây C7. Trong các hình sau đây,

Bài C6 trang 9 vật lý 6, Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C6 trang 9 sgk vật lý 6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền C6. Hãy

Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6, Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia...

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia

Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6, Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả...

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả

Bài C3 trang 9 vật lý 6, Em đặt thước đo như thế nào ?

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C3 trang 9 sgk vật lý 6. Em đặt thước đo như thế nào ? C3. Em đặt

Bài C2 trang 9 sgk vật lý 6, Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C2 trang 9 sgk vật lý 6. Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Bài C1 trang 9 sgk vật lý 6, Em hãy cho biết độ dài ước lượng

Đo độ dài (tiếp theo) – Bài C1 trang 9 sgk vật lý 6. Em hãy cho biết độ dài ước lượng C1. Em hãy

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...