Trang chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6 (sách cũ) Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của...

Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có....

Đo độ dài - Câu C5 SGK Vật lí 6. Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Thước kẻ của em có

GDH: 20 cm

ĐCNN: 1mm

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Vật lý lớp 6 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: