Trang chủ Bài học Khối lượng riêng trọng lượng riêng

Khối lượng riêng trọng lượng riêng

Câu 7 trang 38 – Sách giáo khoa môn Lý 6, Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l...
Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.
Câu 6 trang 38 – Sách giáo khoa vật lí 6, Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt...
Câu 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm3
Câu 5 trang 38 – Sách giáo khoa môn Lý 6, Câu 5. Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất...
Câu 5. Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:
Câu 3 trang 37 – Sách giáo khoa môn Lý 6, Câu 3. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức...
Câu 3. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công  thức tính khối lượng riêng:
Câu 2 trang 37 – Sách giáo khoa vật lí 6, Câu 2. hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá...
Câu 2. hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...