Trang chủ Bài học Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 6 (sách cũ)


Bài C6 trang 17 sgk vật lý 6, Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C6 trang 17 sgk vật lý 6. Hãy tìm hai vật nào đó...
Bài C5 trang 17 sgk vật lý 6, Hãy tự làm một bình chia độ:
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C5 trang 17 sgk vật lý 6. Hãy tự làm một bình chia...
Bài C4 trang 17 sgk vật lý 6, Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C4 trang 17 sgk vật lý 6. Nếu dùng ca thay cho bình...
Bài C3 trang 16 sgk vật lý 6, Chọn từ thích hợp trong
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C3 trang 16 sgk vật lý 6. Chọn từ thích hợp trong C3. Chọn...
Bài C2 trang 15 sgk vật lý 6, Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C2 trang 15 sgk vật lý 6. Nếu hòn đá to không bỏ...
Bài C1 trang 15 sgk vật lý 6, Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình...
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Bài C1 trang 15 sgk vật lý 6. Quan sát hình 4.2 và mô...
Lý thuyết Đo thể tích vật rắn không thấm nước: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có...
Đo thể tích vật rắn không thấm nước. Lý thuyết Đo thể tích vật rắn không thấm nước.. Để đo thể tích...