Trang chủ Bài học Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài C6 trang 61 sgk vật lí 6, Bài C6. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
Bài C6. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
Bài C7 trang 621 sgk môn Lý 6, Bài C7. Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1
Bài C7. Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ c
Bài C5 trang 61 sgk môn Lý 6, Bài C5. Vì sao khi đun nước, ta không nên đổ đầy ấm?
Bài C5. Vì sao khi đun nước, ta không nên đổ đầy ấm?
Bài C4 trang 61 sgk vật lí 6, Bài C4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:
Bài C4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:
Bài C3 trang 60 sgk vật lí 6, Bài C3. Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt...
Bài C3. Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.
Bài C2 trang 60 vật lí 6, Bài C2. Nếu sau đó ta đặ bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng...
Bài C2. Nếu sau đó ta đặ bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...