Trang chủ Bài học Lực – Hai lực cân bằng

Lực – Hai lực cân bằng

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Lực – Hai lực cân bằng. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 6 (sách cũ)


Bài C10 trang 23 sgk vật lý 6, Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C10 trang 23 sgk vật lý 6. Tìm một thí dụ về hai lực cân...
Bài C8 trang 23 sgk vật lý 6, Dùng các từ thích hợp trong
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C8 trang 23 sgk vật lý 6. Dùng các từ thích hợp trong C8. Dùng các...
Bài C9 trang 23 sgk vật lý 6, Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C9 trang 23 sgk vật lý 6. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống...
Bài C7 trang 22 vật lý 6, Nêu nhận xét về phương
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C7 trang 22 sgk vật lý 6. Nêu nhận xét về phương C7. Nêu nhận xét...
Bài C6 trang 22 sgk vật lý 6, Quan sát hình 6.4
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C6 trang 22 sgk vật lý 6. Quan sát hình 6.4 C6. Quan sát hình 6.4....
Bài C5 trang 22 sgk vật lý 6, Hãy xác định phương và
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C5 trang 22 sgk vật lý 6. Hãy xác định phương và C5. Hãy xác định...
Bài C4 trang 22 sgk vật lý 6, Dùng từ thích hợp trong khung để điền
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C4 trang 22 sgk vật lý 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền C4....
Bài C3 trang 21 sgk vật lý 6, Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng...
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C3 trang 21 sgk vật lý 6. Đưa từ từ một cực của một thanh...
Bài C2 trang 21 sgk vật lý 6, Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C2 trang 21 sgk vật lý 6. Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2 C2....
Bài C1 trang 21 vật lý 6, Bố trí thí nghiệm như hình 6.1
Lực – Hai lực cân bằng. Bài C1 trang 21 sgk vật lý 6. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1 C1. Bố...

Mới cập nhật

Review 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: Two students are talking about which university to attend. What doesn’t the university offer?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh 12 Review 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. You will hear five short...
Unit 5 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What problems might the woman have if...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...
Unit 5 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What tools are these people using to...
Giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the pictures. What...
Unit 5 Lesson 1 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are these people learning?
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 5 Lesson 1 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...
Unit 4 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are these people doing?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh 12 Unit 4 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In...
Unit 4 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What are some positive and negative things...
Giải chi tiết tiếng Anh 12 Unit 4 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...