Trang chủ Bài học Lực – Hai lực cân bằng

Lực – Hai lực cân bằng

Bài C10 trang 23 sgk vật lý 6, Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.
C10. Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.
Bài C8 trang 23 sgk vật lý 6, Dùng các từ thích hợp trong
C8. Dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bài C9 trang 23 sgk vật lý 6, Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
C9. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bài C7 trang 22 vật lý 6, Nêu nhận xét về phương
C7. Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.
Bài C6 trang 22 sgk vật lý 6, Quan sát hình 6.4
C6. Quan sát hình 6.4. Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?
Bài C5 trang 22 sgk vật lý 6, Hãy xác định phương và
C5. Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3
Bài C4 trang 22 sgk vật lý 6, Dùng từ thích hợp trong khung để điền
C4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bài C3 trang 21 sgk vật lý 6, Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng...
C3. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...