Trang chủ Bài học Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài C7 trang 59 sgk môn Lý 6, Bài C7. Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng...
Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên
Bài C6 trang 59 sgk môn Lý 6, Bài C6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù...
Bài C6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng
Bài C5 trang 59 môn Lý 6, Bài C5. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt,
Bài C5. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nón
Bài C4 trang 59 sgk môn Lý 6, Bài C4. Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì...
Bài C4. Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?
Bài C3 trang 59 sgk môn Lý 6, Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu...
Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6, C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim...
C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...