Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ (sgk...

Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ (sgk trang 86)...

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) – Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ (sgk trang 86). Bắc Trung Bộ là dải lãnh thổ dài và hẹp ngang…

Bắc Trung Bộ là dải lãnh thổ dài và hẹp ngang, đồng bằng ven biển hẹp, vùng đồi núi phía tây có địa hình dốc, sông ngắn và dốc, thủy chế thất thường. Việc trồng rừng có ý nghĩa to lớn đối với sản xuất và đời sống dân cư của vùng:

Quảng cáo

+ Trồng rừng trên vùng đồi núi: tăng độ che phủ đất giữ đất, hạn chế lũ quét, giảm bớt tính chất thất thường của chế độ nước sông ngòi.

+ Trồng rừng ở vùng ven biển: chắn gió, hạn chế nạn cát lấn, bảo vệ bờ biển, tạo môi trường cho các loài sinh vật biển.

+ Góp phần làm giảm tác hại của bão lũ, gió phơn tây nam khô nóng, tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất và sinh hoạt, bảo vệ tính đa dạng sinh vật.