Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86)

Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86)...

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) – Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86). Trên vùng đồi núi phía tây: trồng rừng + trồng cây công nghiệp lâu năm + chăn nuôi trâu bò.

– Trên vùng đồi núi phía tây: trồng rừng + trồng cây công nghiệp lâu lăm+chăn nuôi trâu bò.

-Vùng ven biển phía đông: trồng rừng ngập mặn và rừng chắn cát + nuôi trồng thủy sản.