Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng...

Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng (sgk trang85)....

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) – Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng (sgk trang85).. Diện tích đất canh tác ít, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ.

– Diện tích đất canh tác ít, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ.

Quảng cáo

– Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời tiết diễn biến thất thường.

– Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn, nạn cát bay (ở ven biển).

– Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp nhìn chung còn kém phát triển.

– Đời sống nhân dân còn khó khắ, thiếu vốn đầu tư cho sản xuất.