Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ

Các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ...

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) – Các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ. Thanh Hoá, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Thanh Hoá, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Thành phố Thanh Hoá là trung tâm công nghiệp lớn ở phía bắc của Bắc Trung Bộ.

Thành phố Vinh là hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Thành phố Huế là trung tâm du lịch lớn ở miền Trung và cả nước.

Advertisements