Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Bài 3 trang 52 sgk sách Địa 10, Bài 3. Dựa vào...

Bài 3 trang 52 sgk sách Địa 10, Bài 3. Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ...

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa - Bài 3 trang 52 sgk địa lý 10. Bài 3. Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ đông sang tây.

Bài 3. Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ đông sang tây.

Lời giải.

Học sinh trình hày được sự thay đổi lượng mưa trên bản đồ và dựa vào yếu tố gần hay xa biển, do dòng hiển nóng hoặc dòng biển lạnh để giải thích.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: