Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Câu hỏi lý thuyết 3 trang 52 Địa 10-, Dựa vào hình...

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 52 Địa 10-, Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 40 độ B từ Đông...

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 52 Địa lý 10-. Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 40 độ B từ Đông sang Tây.

Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 40 độ B từ Đông sang Tây.
Trả lời:
Học sinh trình bày được sự thay đổi lượng mưa trên bản đồ và dựa vào yếu tố gần hay xa biển, do dòng biển nóng hoặc dòng hiển lạnh để giải thích.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ) - Lớp 10. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: