Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất....

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa – Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.. Do sự tác động của các nhân tố nói trên, nên sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.
Do sự tác động của các nhân tố nói trên, nên sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất
1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ
Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.
– Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam.
– Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới (hai vùng vĩ độ trung bình ở bán cầu Bắc fan cầu Nam).
Mưa càng ít, khi càng về gần hai cực Bắc và Nam.

2. Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương

Advertisements (Quảng cáo)

Mưa nhiều hay ít còn phụ thuộc vào vị trí gần hay xa đại dương và dòng biến nóng hay dòng biển lạnh chảy ven bờ.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ) - Lớp 10. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: