Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 50 Địa 10-, Dựa vào kiến...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 50 Địa 10-, Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng...

Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa – Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 50 Địa lí 10-. Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều ?

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều ?
Trả lời
– Tây Bắc châu Phi có khí hậu nhiệt đới khô vì nằm ở khu vực cao áp thường
xuyên, gió chủ yếu là gió mậu dịch, ven bờ lại có dòng biển lạnh.
– Nước ta nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, không bị cao áp ngự trị thường xuyên.