Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao, Theo quy...

Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao, Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:...

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. phi kim mạnh nhất là liti.

Quảng cáo

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Chọn C.

Quảng cáo