Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 55 SGK Hóa 10 Nâng cao: Dựa vào sự...

Bài 7 trang 55 SGK Hóa 10 Nâng cao: Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng...

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – Bài 7 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Quảng cáo

– Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm

– Độ âm điện giảm

– Tính kim loại tăng.

Quảng cáo