Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 85 Hóa học 10 Nâng cao: Tìm câu sai.

Bài 1 trang 85 Hóa học 10 Nâng cao: Tìm câu sai....

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử – Bài 1 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tìm câu sai.

Tìm câu sai.

A. Kim cương là một dạng thì hình cacbon, thuộc loại tinh thử nguyên tử.

Quảng cáo

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

Chọn C.

Quảng cáo