Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 85 SGK Hóa 10 Nâng cao: Tìm câu sai.

Bài 2 trang 85 SGK Hóa 10 Nâng cao: Tìm câu sai....

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử – Bài 2 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tìm câu sai.

Tìm câu sai.

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

Quảng cáo

B. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực lượng tương tử giữa các phân tử rất yếu.

D. Tinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử.

Chọn B.

Quảng cáo