Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 10 trang 113 Hóa học 10 Nâng cao: Hoàn thành các...

Bài 10 trang 113 Hóa học 10 Nâng cao: Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây:...

Bài 27: Luyện tập chương 4 – Bài 10 trang 113 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây:

Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây:

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,KMn{O_4} + HCl \to C{l_2} + MnC{l_2} + …  \cr  & b)\,\,S{O_2} + HN{O_3} + {H_2}O \to NO + …  \cr  & c)\,\,A{s_2}{S_3} + HN{O_3} + {H_2}O \to {H_3}As{O_4} + NO \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;+ {H_2}S{O_4}. \cr} \)

Quảng cáo