Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 9 trang 113 SGK Hóa 10 Nâng cao: Lập phương trình...

Bài 9 trang 113 SGK Hóa 10 Nâng cao: Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây:...

Bài 27: Luyện tập chương 4 – Bài 9 trang 113 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây:

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây:

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,NaClO + KI + {H_2}S{O_4} \to {I_2} + NaCl + {K_2}S{O_4} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;+ {H_2}O  \cr  & b)\,\,C{r_2}{O_3} + KN{O_3} + KOH \to {K_2}Cr{O_4} + KN{O_2} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;+ {H_2}O  \cr  & c)\,\,Al + F{e_3}{O_4} \to A{l_2}{O_3} + Fe  \cr  & d)\,\,Fe{S_2} + {O_2} \to F{e_2}{O_3} + S{O_2}  \cr  & e)\,\,Mg + HN{O_3} \to Mg{\left( {N{O_3}} \right)_2} + N{H_4}N{O_3}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {H_2}O. \cr} \)

Quảng cáo