Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 119 SGK Hóa 10 Nâng cao: Các halogen giống...

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 10 Nâng cao: Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích....

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen – Bài 2 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Quảng cáo

Các halogen đều có tính oxi hóa mạnh, tạo thành hợp chất có số oxi hóa – 1: \(X + 1e\,\, \to \,\,{X^ – }\)

Giải thích: Vì lớp electron ngoài cùng của nguyên tử halogen có 7 electron, dễ dàng thu thêm 1 electron để tạo thành ion âm \({X^ – }\)  có cấu hình electron của khí hiếm.

Quảng cáo