Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 119 Hóa lớp 10 Nâng cao: Các halogen khác...

Bài 3 trang 119 Hóa lớp 10 Nâng cao: Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích....

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen – Bài 3 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Các halogen khác nhau như thế nào về tính chất hóa học? Giải thích.

Quảng cáo

Các halogen khác nhau về khả năng tham gia các phản ứng hóa học.

– Từ F đến I tính oxi hóa giảm (tính phi kim giảm dần).

– Giải thích: Vì từ flo đến iot, số lớp electron tăng dần, bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần, do đó khả năng thu thêm 1 electron giảm dần, nghĩa là tính oxi hóa giảm dần.

Quảng cáo