Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong một nhóm...

Bài 2 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:...

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học – Bài 2 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Quảng cáo

C. tăng theo chiều giảm của độ âm điện.

D. Cả A và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, điện tích hạt nhân tăng nhưng đồng thời số lớp electron cũng tăng nhanh làm bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng.

Chọn D.

Quảng cáo