Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 2 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hi điroxit tương ứng của các nguyên tố...

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hi điroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hi điroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Quảng cáo

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần đồng thời tính axit của chúng giảm dần.

Quảng cáo