Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 55 Hóa học 10 Nâng cao: Những đại lượng...

Bài 4 trang 55 Hóa học 10 Nâng cao: Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều...

Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn – Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

a) Khối lượng nguyên tử

b) Số thứ tự

c) Bán kính nguyên tử

Quảng cáo

d) Tính kim loại

e) Tính phi kim

f) Năng lượng ion hóa thứ nhất

i) Tính axit – bazơ của các điroxit

k) Cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng.

Những tính chất biến đổi tuần hoàn: c, d, e, f, i, k.

Quảng cáo