Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 85 Hóa lớp 10 Nâng cao: Tại sao băng...

Bài 3 trang 85 Hóa lớp 10 Nâng cao: Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể...

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử – Bài 3 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Tại sao băng phiến và iot dễ dàng thăng hoa và không dẫn điện? Biết rằn phăng phiến thuộc mạng tinh thể phân tử.

Băng phiến và iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì băng phiến và iot có cấu trúc tinh thể phân tử; các phân tử trung hòa điện và liên kết với nhau rất yếu.

Quảng cáo