Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 92 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu các...

Bài 3 trang 92 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại....

Bài 23: Liên kết kim loại – Bài 3 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại.

Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại.

Vì tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.