Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 119 SGK Hóa 10 Nâng cao: Atatin (số hiệu...

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 10 Nâng cao: Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn...

Bài 29: Khái quát về nhóm Halogen – Bài 6 trang 119 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với iot. Giải thích.

Atatin (số hiệu nguyên tử bằng 85) ở nhóm VIIA như các halogen. Hãy dự đoán xem atatin có tính oxi hóa mạnh hơn hay yếu hơn so với iot. Giải thích.

Quảng cáo

Theo quy luật chung về tính chất của các nguyên tố trong một nhóm A: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng đồng thời tính phi kim giảm, vì vậy atatin có tính oxi hóa yếu hơn iot.

Giải thích: Vì atatin và iot có cùng số electron lớp ngoài cùng nhưng atatin có số lớp electron nhiều hơn iot nên bán kính nguyên tử lớn hơn, lực hút giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng nhỏ hươn. Vì vậy, tính oxi hóa của atatin yếu hơn iot. Mặc dù điện tích hạt nhân của atatin lớn hơn điện tích hạt nhân của iot nhưng yếu tố quyết định là bán kính nguyên tử.

Quảng cáo