Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh, Từ bao...

Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh, Từ bao đời nay, mùa Xuân đã trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của biết bao thi...

Viết bài văn biểu cảm – Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh. Từ bao đời nay, mùa Xuân đã trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của biết bao thi nhân, nghệ sĩ. Xuân trong thơ Hồ Chí Minh là mùa Xuân hiện hữu của đất trời, Xuân bởi lòng người, Xuân của lịch sử và của mong ước tương lai…

Nói đến thơ Xuân của Bác, chúng ta nhớ tới một bài thơ được Bác viết khi Người ở chiến khu Việt Bắc – bàiNguyên tiêu (Rằm tháng giêng):

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên

Quảng cáo

Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên

Yên ba thâm xứ đàm quân sự

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền

(1948)

Quảng cáo