Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Viết bài viết số 1 – Cảm nghĩ về một hiện tượng...

Viết bài viết số 1 – Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống hoặc một tác phẩm văn học trang 26 SGK Văn 10, Vận dụng được những...

Viết bài viết số 1 – Viết bài viết số 1 – Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống hoặc một tác phẩm văn học trang 26 SGK Ngữ văn 10. Vận dụng được những hiểu biết đó để viết một bài văn nhằm bộc lộ cảm nghĩ của bản thân về một sự vật, hiện tượng gần gũi trong thực tế hoặc về một tác phẩm quen thuộc.

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Quảng cáo

1. Củng cố  những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt về văn biểu cảm và văn nghị luận.

2. Vận dụng được những hiểu biết đó để viết một bài văn nhằm bộc lộ cảm nghĩ của bản thân về một sự vật, hiện tượng gần gũi trong thực tê hoặc về một tác phẩm quen thuộc.

3. Thấy rõ hơn trình độ làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để các bài văn sau đạt kết quả tốt hơn.

Quảng cáo