SBT Hóa học 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa học 10 Nâng cao
Bài 7.30 trang 71 SBT Hóa 10 nâng cao: Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:
Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:
Bài 7.28 trang 71 SBT Hóa 10 nâng cao: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:
Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:
Bài 7.27 trang 70 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ...
Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ và hiđro thì chỉ có một lượng khí NH3 được tạo thành theo phản ứng:
Bài 7.26 trang 70 SBT Hóa 10 nâng cao: Tăng áp suất (tức là tăng nồng độ các chất phản ứng).
Trình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi.
Bài 7.24 trang 70 SBT Hóa 10 nâng cao: Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:
Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:
Quảng cáo


Bài 7.25 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Một bình kín chứa khí NH3 ở 00C và 1 atm...
Một bình kín chứa khí NH3 ở 00C và 1 atm với nồng độ 1 mol/l. Nung bình kín đó đến 5460C và NH3 bị phân hủy theo phản ứng: 
Bài 7.22 trang 69 SBT Hóa 10 nâng cao: Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối...
Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối với các phản ứng thuận nghịch có mặt chất khí và số mol khí ở hai vế của phương trình khác nhau. 
Bài 7.20 trang 69 SBT Hóa 10 nâng cao: Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho...
Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất thấp nhất?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...