SBT Hóa học 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa học 10 Nâng cao
Bài 7.30 trang 71 SBT Hóa 10 nâng cao: Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:
Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:
Bài 7.28 trang 71 SBT Hóa 10 nâng cao: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:
Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:
Bài 7.27 trang 70 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ...
Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ và hiđro thì chỉ có một lượng khí NH3 được tạo thành theo phản ứng:
Bài 7.26 trang 70 SBT Hóa 10 nâng cao: Tăng áp suất (tức là tăng nồng độ các chất phản ứng).
Trình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi.
Bài 7.24 trang 70 SBT Hóa 10 nâng cao: Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:
Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:

Quảng cáo
Bài 7.25 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Một bình kín chứa khí NH3 ở 00C và 1 atm...
Một bình kín chứa khí NH3 ở 00C và 1 atm với nồng độ 1 mol/l. Nung bình kín đó đến 5460C và NH3 bị phân hủy theo phản ứng: 
Bài 7.22 trang 69 SBT Hóa 10 nâng cao: Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối...
Không. Sự thay đổi áp suất chỉ gây ra sự chuyển dịch cân bằng đối với các phản ứng thuận nghịch có mặt chất khí và số mol khí ở hai vế của phương trình khác nhau. 
Bài 7.20 trang 69 SBT Hóa 10 nâng cao: Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho...
Dựa vào giá trị hằng số cân bằng của phản ứng dưới đây, hãy cho biết phản ứng nào có hiệu suất cao nhất và phản ứng nào có hiệu suất thấp nhất?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...