Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 4 trang 7 SBT Sử 10: BÀI TẬP 4. Tại...

Bài tập 4 trang 7 SBT Sử 10: BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới”...

BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới” ?. Bài tập 4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới” ?

Được gọi là “cách mạng đá mới” vì: thời kì này có những biến đổi to lớn về kĩ thuật chế tác công cụ và đời sống kinh tế của con người thời đồ đá mới, như sự xuất hiện của công cụ đá mài, nghề dệt, làm gốm, trồng trọt và chăn nuôi nguyên thủy.