Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 6 trang 8 SBT Sử 10: BÀI TẬP 6. Hãy...

Bài tập 6 trang 8 SBT Sử 10: BÀI TẬP 6. Hãy nêu và phân tích động lực của quá trình chuyển biến từ...

BÀI TẬP 6. Hãy nêu và phân tích động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người.. Bài tập 6 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

BÀI TẬP 6. Hãy nêu và phân tích động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người.

Quảng cáo
Đang tải...

Lao động là động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người:

+ Khi di chuyển sống ở mặt đất: đi bằng 2 chân, 2 tay tự do để hoạt động

+ Tầm mắt được mở rộng

+Trong lao động cần có sự hợp tác: bộ não phát triển, ngôn ngữ phát triển.